Sökresultat

 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (2)
 • Publikationer (2)
 • Publikation (2)
 • Fiskevård (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Visa fler
 • Publikation (2)
 • Restaurering (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (1)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.