Sökresultat

 • Små avlopp (125)
 • Mer än ett år sedan (125)
 • Algblomning (1)
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Föreskrift (1)
 • Visa fler
 • Gis (2)
 • Handbok (1)
 • Jordbruk (2)
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (13)
 • Rapport (69)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Skagerrak (1)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vägledning (9)
 • Yttrande (10)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (2)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (93)
 • Föreskrifter (1)
 • Vårt uppdrag (11)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (9)
 • Publikationer (13)

 • Dokument (74)
 • Faktasida (10)
 • Nyhet (2)
 • Publikation (13)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Vanlig fråga (15)
 • Yttrande (9)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avloppsanläggningar

Uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avloppsanläggningar

Projektets syfte är att via en riksomfattande webbenkät uppdatera uppgifter om reningsteknik för små avloppsanläggningar i syfte att förbättra belastningsberäkningarna för främst fosfor och kväve.

Dokument: Teknikenkät - enskilda avlopp 2009

Teknikenkät - enskilda avlopp 2009

Uppgifter för enskilda avlopp har inhämtats genom en enkät till Sveriges kommuner.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp juni 2018

Nyhetsbrev små avlopp juni 2018

I juni månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en ny sida om GIS-stödet, en fråga och svar om miljösanktionsavgift och slutbetänkande från utredningen Hållbara vattentjänster.

Dokument: Biokol i små avloppsanläggningar

Biokol i små avloppsanläggningar

Rening av övergödande ämnen ‒ teknisk rapport

Faktasida: Vatten- och avloppsplanering

Vatten- och avloppsplanering

Vi har samlat konkreta råd om hur du kan komma igång med vatten- och avloppsplanering. Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelser.

Dokument: Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg

Rapporten är en sammanställning av resultaten av det åtgärdsprogram som genomförts i Morsa-området i sydöstra Norge för att komma till rätta med att små minireningsverk inte når upp till reningskraven.

Dokument: Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017

Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017

Havs- och vattenmyndigheten har gett SMED i uppdrag att genomföra en undersökning om situationen beträffande små avloppsanläggningar. Uppgifter för små avlopp har inhämtats och sammanställts genom en riksomfattande webbenkät till Sveriges samtliga kommuner.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp februari 2019

Nyhetsbrev små avlopp februari 2019

I detta utskick kan du bland annat läsa om vägledning på remiss, ny fråga och svar, nytt referat på dom, ny rapport och utbildningar i Gis-stödet.

Vanlig fråga: Vad är orsaken till algblomningarna?

Vad är orsaken till algblomningarna?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Jordbruk Små avlopp Övergödning Vad är orsaken till algblomningarna? Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar. Mänskliga

Dokument: Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier

Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier

Syftet med detta projekt har varit: att undersöka om halter av läkemedel och andra kemikalier från enskilda avlopp är detekterbara i en recipient med känd påverkan av enskilda avlopp, att kvantifiera spridning av ett antal substanser av läkemedel från enskilda avlopp samt att undersöka reningseffektivitet i enskilda avlopp avseende läkemedel och andra kemikalier.