Sökresultat

 • Små avlopp (194)
 • Algblomning (1)
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (3)
 • Visa fler
 • Handbok (4)
 • Jordbruk (2)
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (15)
 • Rapport (79)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (2)
 • Skagerrak (1)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (4)
 • Vägledning (15)
 • Yttrande (14)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (3)

 • Avlopp (2)
 • Miljöhot (3)
 • Vägledningar (144)
 • Föreskrifter (1)
 • Vårt uppdrag (15)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Yttranden (12)
 • Publikationer (15)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Dokument (91)
 • Faktasida (27)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Nyhet (8)
 • Publikation (15)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Vanlig fråga (37)
 • Yttrande (12)

 • Senaste veckan (16)
 • Senaste månaden (26)
 • Senaste året (114)
 • Mer än ett år sedan (80)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Rapporten beskriver vad som krävs för att kunna använda bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

Vanlig fråga: Är det lämpligt att villkora vattenanvändningen i tillståndet om fastigheten har enkla vatteninstallationer och låg vattenförbrukning?

Är det lämpligt att villkora vattenanvändningen i tillståndet om fastigheten har enkla vatteninstallationer och låg vattenförbrukning?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Är det lämpligt att villkora vattenanvändningen i tillståndet om fastigheten har enkla vatteninstallationer och låg vattenförbrukning? Det är inte lämpligt att villkora

Vanlig fråga: Om en fastighet ägs av flera personer, vem ska få miljösanktionsavgift?

Om en fastighet ägs av flera personer, vem ska få miljösanktionsavgift?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Om en fastighet ägs av flera personer, vem ska få miljösanktionsavgift? Förutsättningen är att en avloppsanläggning har anlagts på en fastighet utan att det finns tillstånd och det

Vanlig fråga: Är det anmälningsplikt för torra toalettlösningar, enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd?

Är det anmälningsplikt för torra toalettlösningar, enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Är det anmälningsplikt för torra toalettlösningar, enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd? Nej, inte enligt 13 § FMH men det kan vara anmälnings- eller

Vanlig fråga: Kan man ställa krav på att analysresultat från provtagning av dricksvatten till anläggningen ska ingå i en tillståndsansökan där fosfor ska fällas med hjälp av fällningskemikalier?

Kan man ställa krav på att analysresultat från provtagning av dricksvatten till anläggningen ska ingå i en tillståndsansökan där fosfor ska fällas med hjälp av fällningskemikalier?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Kan man ställa krav på att analysresultat från provtagning av dricksvatten till anläggningen ska ingå i en tillståndsansökan där fosfor ska fällas med hjälp av fällningskemikalier? För

Vanlig fråga: Vilka typer av teknik finns det för fosforfällning?

Vilka typer av teknik finns det för fosforfällning?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Vilka typer av teknik finns det för fosforfällning? Det finns i princip två olika typer av teknik för fosforfällning för små avlopp. Den ena innebär fällning med kemikalie före eller i

Vanlig fråga: Har BDT-avloppsanläggningar som är dimensionerade för 500 liter/dygn tillräcklig kapacitet för ett hushåll?

Har BDT-avloppsanläggningar som är dimensionerade för 500 liter/dygn tillräcklig kapacitet för ett hushåll?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Har BDT-avloppsanläggningar som är dimensionerade för 500 liter/dygn tillräcklig kapacitet för ett hushåll? En bedömning av vilken avloppsanläggning som är lämplig måste alltid göras i

Vanlig fråga: Hur ska man ställa sig till BDT-avloppsanläggningar som inte kan redovisa några resultat från längre testserier?

Hur ska man ställa sig till BDT-avloppsanläggningar som inte kan redovisa några resultat från längre testserier?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Hur ska man ställa sig till BDT-avloppsanläggningar som inte kan redovisa några resultat från längre testserier? Den som ansöker eller anmäler anläggningen måste visa vilka förhållanden

Vanlig fråga: Vilka krav på rening av duschvatten bör ställas vid större arrangemang typ orienteringstävlingar?

Vilka krav på rening av duschvatten bör ställas vid större arrangemang typ orienteringstävlingar?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Vilka krav på rening av duschvatten bör ställas vid större arrangemang typ orienteringstävlingar? Arrangören bör i en anmälan till den kommunala nämnden redogöra för hur man avser att

Vanlig fråga: Vilken typ av anmälningsplikt gäller för en BDT-avloppsanläggning som ska betjäna 75 fritidshus?

Vilken typ av anmälningsplikt gäller för en BDT-avloppsanläggning som ska betjäna 75 fritidshus?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Vilken typ av anmälningsplikt gäller för en BDT-avloppsanläggning som ska betjäna 75 fritidshus? Alternativen är en anmälan enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet (avlopp