1. Publicerad: 14 december 2016 Uppdaterad: 5 juli 2019

    Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak o Kattegatt, 2019 och 2020 (räknat i ton). Preliminär 2019-12-18.

  2. Publicerad: 19 december 2018

    EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.