Sökresultat

  • Kvoter (2)
  • Skagerrak (2)
  • Kattegatt (2)
  • Yrkesfiske (2)

  • Yrkesfiske (2)

  • Faktasida (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kvoter i Västerhavet

Kvoter i Västerhavet

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Faktasida: Kvoter i Västerhavet 2018

Kvoter i Västerhavet 2018

EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.