Sökresultat

 • Publikation (29)
 • Regeringsuppdrag (29)
 • Publikationer (29)
 • Publikation (29)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Grundvatten (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Rapport (12)
 • Skagerrak (2)
 • Skyddade områden (3)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Yrkesfiske (8)
 • Östersjön (2)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (27)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Uppföljning av maritima strategin

Uppföljning av maritima strategin

Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 

Publikation: Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

Publikation: Regional och lokal samförvaltning av fiske

Regional och lokal samförvaltning av fiske

Fiskeriverket har uppdragits att leda och samordna minst fem pilotprojekt som syftar till att utveckla en lokal eller regional samförvaltning av fisket.

Publikation: Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik

Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik

Den här rapporten är en redovisning av vårt regeringsuppdrag om förslag till områden i en kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik.

Publikation: Analys av hur HaV ska verka för miljömålen

Analys av hur HaV ska verka för miljömålen

Vi har genomfört en analys vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för vår verksamhet.

Publikation: Långsiktig strategi för Havs- och vattenmyndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020

Långsiktig strategi för Havs- och vattenmyndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020

I rapporten redovisas Havs- och vattenmyndighetens långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020.

Publikation: Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Publikation: Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster

Vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster

Regeringsuppdrag att kartlägga olägenheter och analysera behov av särskild reglering.