Process och modell för fördjupad uppföljning av maritima strategin samt förslag på indikatorområden

Vi har tillsammans med andra myndigheter och berörda aktörer tagit fram ett förslag på en modell för att följa upp maritima strategin.

Sammanfattning

HaV har varit sammanhållande i arbetet att tillsammans andra myndigheter och berörda aktörer ta fram en modell och process för att göra en fördjupad uppföljning av den maritima strategin.

I den här rapporten presenteras förslag på sex så kallade indikatorer för årlig uppföljning av strategin. Indikatorområden som föreslås är:

  • fritid och turism
  • förnybar energi
  • sjötrafik
  • marina livsmedel
  • nya maritima näringar och förändrad industri
  • fysisk planering för land, kust och hav.

Modellen som vi föreslår är en samverkansmodell där de olika aktörerna samlas kring hållbarhetsfrågan inom de sex indikatorområdena. I modellen och processen för uppföljningen ges även förslag på fördelning av ansvar och uppgifter.

Publicerad: 2017-02-15
Uppdaterad: 2017-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion