Sökresultat

  • Muddring (1)
  • Vårt uppdrag (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Senaste året (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment (2019)

Förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment (2019)

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden.