1. Publicerad: 15 juni 2017

  För att kunna nyttja de data som samlas in kontinuerligt inom nationella miljöövervakningen behöver provtagningsstationernas naturtyp klassificeras. 

 2. Rapportering av användningen av anslag 1:2.

 3. Rapporter som presenterar resultat av vår nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.

 4. Publicerad: 23 maj 2016

  Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

 5. Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

 6. Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

 7. Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.

 8. Publicerad: 4 februari 2020 Uppdaterad: 3 juni 2020

  En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

 9. Publicerad: 24 januari 2019

  Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

 10. Publicerad: 13 september 2017 Uppdaterad: 17 september 2019

  I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.