Utvärdering av bottenfaunakluster längs svenska ostkusten

Syftet med rapporten är att analysera bottenfaunadata för att undersöka om det finns behov av en omdimensionering av bottenfaunaprogrammet i kust och utsjö inom områdena Bottenviken, Bottenhavet, Norra och mellersta Östersjön, samt Södra Östersjön utsjö.

Omslag till rapport.

Om utvärderingen

Programmet ska så långt möjligt tillgodose tre viktiga syften, bestämning av bottenfaunans status och förändring, utvärdering av de svenska miljömålen, samt som referens till recipientkontrollen, i Sveriges kust
och havsområden.

I rapporten analyseras bottenfaunadata från nationell och regional miljöövervakning samt från recipientkontrollprogram där data är tillgängliga och kvalitetssäkrade.

Data kommer från provtagningar längs den svenska ostkusten och de övergripande variablerna, BQI, antal arter och totalbiomassa används i syfte att undersöka om nuvarande bottenfaunaövervakning är dimensionerad på ett sätt som minimerar osäkerheten i tolkningen av resultaten.

Analyserna fokuserar på varianskomponenter för mellanårsvariation, kluster och stationer för att hitta den lämpligaste avvägningen mellan antalet kluster, antalet stationer inom kluster och provtagningsfrekvens, givet bibehållet antal prov.

Publicerad: 2016-05-13
Sidansvarig: Webbredaktion