Sökresultat

  • Lagstiftning (2)
  • Miljömål och direktiv (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Fredade arter (1)
  • Havsplanering (1)
  • Skyddade områden (1)
  • Visa fler

  • Faktasida (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Art- och habitatdirektivet

Art- och habitatdirektivet

Syftet med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.

Faktasida: Havsplaneringsdirektivet

Havsplaneringsdirektivet

Under senare år har trycket ökat på Europas havsområden och traditionella sektorer som sjöfart och fiske har fått konkurrens av den ökande vindkraften till havs. Europeiska kommissionen ser därför ett behov av samarbete och lösningar över nationsgränserna.