1. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 2 september 2020

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

 2. Publicerad: 19 december 2016 Uppdaterad: 25 oktober 2018

  Fiskerätt är en e-tjänst för ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter under året.

 3. Publicerad: 2 januari 2014 Uppdaterad: 29 november 2019

  På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2020.

 4. Publicerad: 14 december 2016 Uppdaterad: 5 juli 2019

  Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak o Kattegatt, 2019 och 2020 (räknat i ton). Preliminär 2019-12-18.

 5. Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

 6. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

 7. Publicerad: 3 mars 2020

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

 8. Publicerad: 6 februari 2020

  Fisken i havet är en resurs som rör sig fritt över nationella gränser. EU har därför en gemensam fiskeripolitik (GFP). Många arter som är viktiga för Sverige regleras inte i GFP och förvaltas därför nationellt.

 9. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

 10. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.