Sökresultat

 • Kvoter (7)
 • Faktasida (7)
 • Mer än ett år sedan (7)
 • Kattegatt (1)
 • Skagerrak (1)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Visa fler
 • Tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (7)
 • Östersjön (1)

 • Yrkesfiske (7)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: E-tjänsten Fiskerätt

E-tjänsten Fiskerätt

Fiskerätt är en e-tjänst för ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter under året.

Faktasida: Kvoter i Östersjön 2017

Kvoter i Östersjön 2017

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2017.

Faktasida: Kvotändringar 2018

Kvotändringar 2018

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2018 listas här.

Faktasida: Kvoter i Västerhavet 2018

Kvoter i Västerhavet 2018

EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Faktasida: Kvotändringar 2017

Kvotändringar 2017

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2017 listas här.

Faktasida: Kvoter

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, i oktober för Östersjön och i december för Västerhavet. Havs- och vattenmyndighetens mål är att de fastställda svenska fiskekvoterna ska efterlevas.

Faktasida: Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Från den 1 januari 2017 fördelas demersala fiskemöjligheter som kräver särskilt tillstånd genom årliga individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av reglerna som ligger till grund för de årliga fördelningarna 2017 och 2018.