Sökresultat

  • Kvoter (4)
  • Mer än ett år sedan (4)
  • Särskilda tillstånd (1)
  • Yrkesfiske (4)

  • Yrkesfiske (4)

  • Faktasida (4)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskestopp 2017

Fiskestopp 2017

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2017.

Faktasida: Kvotändringar 2017

Kvotändringar 2017

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2017 listas här.

Faktasida: Kvoter

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, i oktober för Östersjön och i december för Västerhavet. Havs- och vattenmyndighetens mål är att de fastställda svenska fiskekvoterna ska efterlevas.

Faktasida: Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Från den 1 januari 2017 fördelas demersala fiskemöjligheter som kräver särskilt tillstånd genom årliga individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av reglerna som ligger till grund för de årliga fördelningarna 2017 och 2018.