1. Publicerad: 15 januari 2021

  Här kan du följa infiskning av svenskt yrkesfiske.

 2. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 30 december 2020

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

 3. Publicerad: 14 december 2016 Uppdaterad: 5 juli 2019

  Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).

 4. Uppföljning kustkvot demersalt fiske för 2020. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

 5. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

 6. Publicerad: 2 januari 2014 Uppdaterad: 5 november 2020

  På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2020 och 2021.

 7. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

 8. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

 9. Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

 10. Publicerad: 10 oktober 2017 Uppdaterad: 15 oktober 2019

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2021. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras.