Sökresultat

 • Havsplanering (21)
 • Rapport (21)
 • Havsförvaltning (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (1)
 • Publikation (19)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (2)

 • Havsplanering (1)
 • Publikationer (20)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (20)

 • Senaste året (21)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Dokumentation och rapporter om havsplanering

Dokumentation och rapporter om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

Publikation: Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014

Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014

I den slutliga nulägesbeskrivningen har vi sammanställt information om hur havets resurser nyttjas, vilka de framtida anspråken är och hur förutsättningarna ser ut.

Publikation: Hållbarhetsbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige

Hållbarhetsbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige

Denna rapport redovisar resultaten av en hållbarhetsbedömning av granskningsförslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag till havsplan Östersjön

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag till havsplan Östersjön

Denna rapport redovisar ekonomiska aspekter av hållbarhet genom att presentera en samhällsekonomisk konsekvensanalys av granskningsförslaget för havsplan Östersjön.

Publikation: Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen

Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen

I rapporten anger vi hur vi tolkar ekosystemansatsen i förhållande till havsplaneringen och hur den kan komma till uttryck i arbetet. Förhoppningsvis kan den ge alla aktörer, som ska bidra i havsplaneringen, en gemensam bild av vad som ingår och hur arbetet kan bedrivas.

Publikation: Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön

Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön

Rapporten beskriver effekter av sjöfart på naturvärden i havsområdet vid de tre stora utsjöbankarna Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken. I rapporten diskuteras hur konflikter mellan sjöfart och naturvärden kan reduceras, bland annat genom ändring av fartygsrutter.

Publikation: Sjötrafikbelastning på Salvorev, norr om Gotland

Sjötrafikbelastning på Salvorev, norr om Gotland

I rapporten utreds de prognosticerade trafikförändringarna i Salvorevsområdet, samt sjöfartens konsekvenser för naturvärdena vid Salvorev, norr om Gotland. Utredningen avser specifikt de förändringar som förväntas då rutten mellan Hoburgs bank och Gotland inte längre används.

Publikation: Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.

Publikation: Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar

Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar

En teoretisk utvärdering av praktiska valmöjligheter för att ta hänsyn till klimatförändringar när det gäller svensk havsplanering.

Publikation: Havsplaneringsprojekt

Havsplaneringsprojekt

Havsplanering över nationsgränserna är en utmaning. Vi har sammanställt erfarenheter från två projekt som har behandlat den frågan.