1. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 8 december 2020

  Skyddade vattendrag och sjöar som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd.

 2. Publicerad: 16 januari 2014 Uppdaterad: 10 april 2018

  Tillgänglig geografisk miljöinformation, kartor och annan geografisk data.

 3. Publicerad: 24 november 2014

  Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

 4. Publicerad: 16 januari 2014

  Geografisk data på direkten och alltid i den senaste versionen.

 5. Publicerad: 13 januari 2017 Uppdaterad: 3 maj 2018

  Geografiska data från HaV för svensk havsplanering

 6. Publicerad: 12 december 2018

  En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv

 7. Publicerad: 25 februari 2015

  Använd karttjänster för att nå geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

 8. Publicerad: 5 februari 2019 Uppdaterad: 3 oktober 2019

  Projektet Smartare klimatinformation, SKI, presenteras i denna slutrapport.

 9. Publicerad: 23 januari 2014

  HaV:s kartmiljö stödjer alla de vanligaste referenssystemen som används i Sverige och Europa.

 10. Publicerad: 6 februari 2019

  Karta som visar havslandskap i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kartans syfte är att på ett intuitivt sätt visualisera olika typer av havsområden och väcka tankar runt miljöskydd och havsplanering.