1. Publicerad: 26 januari 2016 Uppdaterad: 13 mars 2018

  Silverruda ( Carassius gibelio ) har en lång historia inom vattenbruket. Den har odlats i dammar och planterats ut i sjöar och finns nu spridd över en stor del av Europa. I Östersjön har den etablerat sig sedan den först upptäcktes i Rigabukten 1985.

 2. Publicerad: 26 januari 2016 Uppdaterad: 12 januari 2017

  Gräskarp ( Ctenopharyngodon idella ) är en växtätande fisk och odlas i Sverige för att bekämpa växtlighet i dammar och mindre sjöar. I Europa har gräskarpen på sina ställen bildat vilda bestånd, men i Sverige har naturlig fortplantning bara konstaterats i enstaka fall.

 3. Publicerad: 15 december 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  Vimma och id är två av våra största mörtfiskar. De är ändå relativt okända för många, och det saknas kunskap om deras fullständiga livscykler. Ett nytt åtgärdsprogram sammanfattar vad som behövs för att bevara arterna i Sverige.

 4. Publicerad: 3 december 2015

  Karp ( Cyprinus carpio ) kommer ursprungligen från områden kring Kaspiska havet, men har planterats ut och odlas i större delen av världen. Troligen är alla vilda karpar i västra Europa ättlingar till odlade karpar som rymt.

 5. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 13 april 2017

  Asp

  Asp ( Aspius aspius ) är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet av asp under de senaste åren, och åtgärdsprogrammet har som målsättning att säkra den långsiktiga överlevnaden.

 6. Publicerad: 12 februari 2014

  Sutare ( Tinca tinca ) är vanlig i sjöar i södra och mellersta Sverige, och den påträffas också i utsötade vikar i Östersjön. Den finns också på flera håll längs nästan hela norrlandskusten och en bra bit in i Norrlands inland.

 7. Publicerad: 12 februari 2014

  Stäm ( Leuciscus leuciscus ) är en mörtlik karpfisk med stora silvriga fjäll, bred rygg, smal stjärtspole, grå eller svagt rödaktiga fenor samt gult öga.

 8. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 3 november 2016

  Skärkniv ( Pelecus cultratus ) är en karpfisk som förekommer sporadiskt längs östkusten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 9. Publicerad: 12 februari 2014

  Ruda ( Carassius carassius ) är en karpfisk med en lång ryggfena. Namnet ruda betyder "den röda", men lokalt har ruda oftan kallats karussa efter sitt grekiska namn.

 10. Publicerad: 12 februari 2014

  I Sverige förekommer nissöga ( Cobitis taenia ) längs södra östkusten och i Mälardalens, Vänerns och Vätterns vatten. Den trivs i ganska klart och kyligt vatten med fin sand eller slambotten där den kan gräva ner sig under dagen.