Färna

Hitta på sidan

Färna (Leuciscus cephalus) är en karpfisk som föredrar strömmande näringsrika vattendrag, men påträffas även i sjöar. Arten lever huvudsakligen i södra och mellersta Sverige.

Vid Finlands sydkust har man även påträffat den i bräckt vatten. I övrigt finns färnan i nästan hela mellersta och södra Europa.

Utseende

Färnan liknar id, men huvudet är proportionellt bredare och de svartrandiga fjällen stora. Precis som hos iden är ofta bukfenorna och analfenan rödaktiga.

Färna. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright


Föda

Arten är en allätare, men är främst en rovfisk som vuxen.

Storlek och ålder

Tillväxten är ganska långsam, hanarna blir könsmogna vid 3 – 4 års ålder, honorna vid 4 – 5 år, honorna är då drygt 20 cm långa. I allmänhet blir färnan 7 – 10 år gammal och väger då 0,6 – 1,0 kg (30 – 40 cm lång). De största individerna kan bli 60 cm långa och väger då ca 4 kg.

Lek

Lektiden infaller i april – juni, honan lägger många små romkorn, 100 000 – 200 000, beroende på honans storlek. Rommen klibbar fast på sten, växer och kläcker på ungefär en vecka.

Hot och åtgärder

Färnan vandrar ofta uppströms för att komma till sina lekplatser, vilket innebär att den kan påverkas negativt av små kraftverk eller andra vandringshinder. Arten är också känslig för föroreningar. I Storbritannien slogs flera populationer ut under 1950- och 60-talet. Där odlar man och sätter ut stora mängder färna för att få tillbaka arten. Även om arten inte är en uppskattad matfisk är den på sina håll en uppskattadad av sportfiskare.

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2017-11-06
Sidansvarig: Webbredaktion