Mört

Hitta på sidan

Mört (Rutilus rutilus) tillhör familjen karpfiskar och är en av Sveriges vanligaste sötvattensfiskar. Den lever i söt- och brackvatten i hela Sverige och simmar i stim. Det är ovanligt att mört förekommer i sjöar som ligger mer än 350 meter över havet, men enstaka förekomster finns upp till 800 meter över havet.

Mört. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Namn

Namnet mört har ett namn som är osäkert till sin bakgrund, men möjligen kan det isländska ordet 'murti' (liten eller kort) ge en förklaring.

Engelskt namn: Roach

Hot och åtgärder

Mörten tillhör de fiskarter som gynnas i näringsrika vatten, men missgynnas av försurning. Under 1900-talet upphörde rekryteringen i många försurade skogssjöar. En del bestånd dog ut med tiden, medan många andra kunde räddas genom att sjöarna kalkades. 

Maximal ålder och storlek

De största mörtarna är oftast honor som är 20–30 cm långa, men de kan bli upp till 40 cm. Trots sin ringa storlek är det inte så ovanligt att mörtar blir 10 till 20 år gamla. I sällsynta fall kan de bli över 30 år. 

Lek

Mörten leker under varma dagar på våren.

Föda

Den första tiden lever de av djurplankton. När de blir större äter de också insekter, larver, snäckor, kräftdjur och i nödfall växtdelar.

Allmänt

Mörten är silverglänsande och ögonen är röda. I Sverige äter man inte längre mört, men i andra länder i Östeuropa används den fortfarande som matfisk. Man kan alltjämt köpa konserverad mört i Finland, oftast inlagd i olja eller tomatsås. I Sverige används den som agn vid gäddfiske och som kräftbete.

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2018-04-05
Sidansvarig: Webbredaktion