1. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Ål

  Den europeiska ålen ( Anguilla anguilla ) utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

 2. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 3 februari 2017

  I Sverige finns två ekotyper av siklöja – den vanliga siklöjan och vårsiklöjan ( Coregonus albula morphotype trybomi ) som enbart finns i sjön Fegen. Vårsiklöjan är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 3. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 1 februari 2017

  I Vindelälvens avrinningsområde finns en ekotyp som är unik bland sikarna och det är storskallesiken ( Coregonus peled ). Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 4. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 30 oktober 2016

  Staksill ( Alosa fallax ) är en storväxt sillfisk som liknar majfisk, men har fler mörka fläckar på kroppssidan. Majfisk förekommer sällsynt i svenska vatten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 15 november 2016

  Småfläckig rödhaj ( Scyliorhinus caniculus ) är en liten, högst meterlång haj med karakteristisk färgteckning. Den lever i nordöstra Atlanten och är vanlig längs Västkusten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 6. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 2 november 2016

  Slätrockan ( Dipturus batis ) är den största av Europas rockor. Tidigare var den vanlig i svenska vatten, nu är den i det närmaste utrotad. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 7. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 3 november 2016

  Skärkniv ( Pelecus cultratus ) är en karpfisk som förekommer sporadiskt längs östkusten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 8. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 2 november 2016

  Håbranden ( Lamna nasus ) lever i norra och södra Atlanten, samt i södra Stilla havet. Arten är en sällsynt gäst på västkusten och är fredad i svenska vatten.

 9. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Pigghaj ( Squalus acanthias ) förekommer i hela Nordostatlanten. I svenska vatten förekommer arten utefter västkusten ned till Öresund. Den går i sällsynta fall in i Östersjön. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 10. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 27 november 2017

  Mal

  Malen ( Silurus glanis ) är en av världens största sötvattensfiskar som under goda förhållanden kan väga flera hundra kilo. I Sverige är den nu en hotad art som endast finns i ett fåtal vattensystem. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.