Sökresultat

 • Föreskrift (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Remiss (1)
 • Visa fler

 • Remisser (1)

 • Remiss (1)

 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.