Sökresultat

 • Anslag (35)
 • Bidrag (35)
 • Senaste månaden (35)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Visa fler

 • Anslag och bidrag (35)

 • Faktasida (35)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste året (35)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Medfinansiering av EU-projekt

Medfinansiering av EU-projekt

EU-projekt som handlar om att förbättra havs- och vattenmiljön kan få medfinansiering från havs- och vattenmiljöanslaget. Projekten ska ha koppling till HaV:s uppdrag och prioriteringar. Det är både offentliga aktörer och bransch- och intresseorganisationer som kan söka bidrag.

Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: Åtgärder för värdefull natur

Åtgärder för värdefull natur

Anslaget Åtgärder för värdefull natur finansierar främst åtgärder för naturvårdande skötsel och att göra skyddade områden tillgängliga.

Faktasida: Nya KOMET – skydd av skog

Nya KOMET – skydd av skog

Bidraget stödjer frivilliga initiativ att skydda värdefull skog.

Faktasida: Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård

Målet med anslaget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Faktasida: Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten

Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten

Bidrag för att minska utsläpp av minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.

Faktasida: Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Bidraget ges för avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.

Faktasida: EU:s miljöprogram LIFE

EU:s miljöprogram LIFE

Bidraget ges för miljö- och klimatåtgärder inom EU.

Faktasida: Fiskeavgiftsmedel

Fiskeavgiftsmedel

Fiskeavgifter kan användas som kompensation för skada på fisket.

Faktasida: Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel är en ersättning som vattenkrafts-företagen måste betala i samband med regleringen av de stora älvarna för att minska eller gottgöra skador som regleringen orsakat.