Sökresultat

 • Bidrag (3)
 • Senaste veckan (3)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Restaurering (2)
 • Övergödning (1)
 • Visa fler

 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (1)
 • Samordningsområden (2)

 • Faktasida (3)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Åtgärdsplanering och samverkan för god status i Tavelåns avrinningsområde

Åtgärdsplanering och samverkan för god status i Tavelåns avrinningsområde

Projektet drivs av Umeå Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten. Pilotområdet utgörs av Tavelåns avrinningsområde samt delavrinningsområden som rinner direkt till Tavlefjärden.

Faktasida: Minskad övergödning i Tidan

Minskad övergödning i Tidan

I Tidans avrinningsområde är problemen främst vattenkvalitet och grumlighet. Förutom att minska övergödningen jobbar åtgärdssamordnarna också med att öka landskapets vattenhållande förmåga och buffringskapacitet. Projektet leds av Hushållningssällskapet för Tidans vattenförbund och kommer att pågå fram till slutet av 2023.

Faktasida: Skrotning av fritidsbåtar

Skrotning av fritidsbåtar

Nu erbjuder Havs- och vattenmyndigheten ägare av uttjänta fritidsbåtar att återvinna den till ett subventionerat pris. Möjligheten ges så länge pengarna – fyra miljoner kronor – räcker, dock längst till och med 31 december 2020.