Sökresultat

 • Bidrag (38)
 • Anslag och bidrag (38)
 • Senaste månaden (38)
 • Anslag (35)
 • Blanketter (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (4)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Övergödning (1)

 • Faktasida (38)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste året (38)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Medfinansiering av EU-projekt

Medfinansiering av EU-projekt

EU-projekt som handlar om att förbättra havs- och vattenmiljön kan få medfinansiering från havs- och vattenmiljöanslaget. Projekten ska ha koppling till HaV:s uppdrag och prioriteringar. Det är både offentliga aktörer och bransch- och intresseorganisationer som kan söka bidrag.

Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Förutom havs- och vattenmiljöanslaget finns bidrag från andra finansiärer som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. Här har vi sammanställt de bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information om dem.

Faktasida: Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten delat ut 32 miljoner kronor för att finansiera projekt som syftar till att utveckla teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Åtgärder för värdefull natur

Åtgärder för värdefull natur

Anslaget Åtgärder för värdefull natur finansierar främst åtgärder för naturvårdande skötsel och att göra skyddade områden tillgängliga.

Faktasida: Nya KOMET – skydd av skog

Nya KOMET – skydd av skog

Bidraget stödjer frivilliga initiativ att skydda värdefull skog.

Faktasida: Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård

Målet med anslaget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Faktasida: Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten

Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten

Bidrag för att minska utsläpp av minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.

Faktasida: Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Bidraget ges för avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.