Sökresultat

  • Bidrag (2)
  • Senaste dagen (2)
  • Anslag (2)

  • Anslag och bidrag (2)

  • Faktasida (2)

  • Senaste månaden (2)
  • Senaste året (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård

Målet med anslaget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Faktasida: Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård.