1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 10 juni 2019

  Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till data från miljöövervakningen. Därför har Hav och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

 2. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 4 maj 2018

  God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.

 3. Publicerad: 3 april 2018

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017

 4. Publicerad: 1 april 2016 Uppdaterad: 13 april 2018

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

 5. Publicerad: 31 mars 2017

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2016