Sökresultat

  • Yrkesfiske (3)
  • Kartor och Gis (3)
  • Fritidsfiske (1)
  • Organisation (1)
  • Riksintresse (1)

  • Faktasida (3)

  • Senaste året (2)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Riksintresse för yrkesfisket

Riksintresse för yrkesfisket

Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen.

Dokument: Fiskets geografier

Fiskets geografier

För närvarande omfattar Fiskets geografier de områden för reglering av fiske som finns angivna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.

Dokument: Specialgeografier

Specialgeografier

Geografier framtagna speciellt för HaVs verksamhetsområde