1. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 30 december 2020

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

 2. Publicerad: 3 juli 2020

  Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.

 3. Publicerad: 3 december 2013 Uppdaterad: 15 januari 2021

  Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

 4. Publicerad: 22 november 2013 Uppdaterad: 29 mars 2016

  Här finns de olika blanketter du behöver om du är yrkesfiskare, om du köper, säljer eller transporterar fisk, eller om du söker bidrag för viss utrustning du behöver skaffa.

 5. Publicerad: 20 december 2016

 6. Publicerad: 4 december 2013 Uppdaterad: 7 januari 2020

  Officiell statistik inom fiskets område finns för respektive år via länkarna nedan.

 7. Publicerad: 11 september 2019

  Fisket efter siklöja med trål sker på senhösten i anslutning till fiskens lek i Norrbottens skärgård. Siklöjan fiskas för sin rom och landas i hamnar i närheten av fiskeområdena. Romen från fisket efter siklöja var det första livsmedlet i Sverige som fick en skyddad ursprungsbeteckning av EU.

 8. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 11 juni 2019

  Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

 9. Publicerad: 21 september 2018 Uppdaterad: 17 september 2020

 10. Publicerad: 21 juni 2017 Uppdaterad: 16 juli 2018