1. Publicerad: 3 juli 2019 Uppdaterad: 26 augusti 2019

  Här har vi samlat vanliga frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist särskilt om 2 kap 10 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV), även kallad restvattenlagen.

 2. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

  Information om tillståndsansökan för dumpning, frågor och svar om dumpning av snö samt aktuella rättsfall.

 3. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 9 mars 2020

  Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

 4. Publicerad: 31 oktober 2018 Uppdaterad: 20 juli 2020

  Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft.

 5. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 15 april 2019

  Information om anläggningar i hav, sjöar och vattendrag.

 6. Publicerad: 25 augusti 2020

  Information om reglering av vattenföringen, bortledande av vatten, grävning, utfyllnader, uppförande av konstruktioner och andra typer av åtgärder som berör vatten påverkar vattenmiljön.

 7. Publicerad: 28 april 2020

  Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 arbetat med en vägledning gällande fisk- och faunapassager. Det framtagna materialet håller på att anpassas för vår webb och kommer presenteras här under våren 2020.

 8. Publicerad: 5 mars 2020

  Se vår utbildning om fisk- och faunapassager.

 9. Publicerad: 5 februari 2020

  Den primära drivkraften för många ekologiska funktioner och strukturer i vattendrag är vattenflödet (den hydrologiska regimen). Alla förändringar i vattenflödet, oavsett om de är mänskliga eller naturliga, leder till förändringar av vattendragets morfologi och därmed habitaten.

 10. Publicerad: 28 april 2020

  Vägledningen för fisk- och faunapassager ska bidra till att underlätta arbetet med att anlägga passagelösningar vid dammar och vattenkraftverk. Den riktar sig till alla inblandade aktörer och har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med SLU.