1. Publicerad: 4 december 2013 Uppdaterad: 5 februari 2021

  Här har vi samlat information och regler för vad som gäller för hummerfiske.

 2. Publicerad: 12 december 2019 Uppdaterad: 16 juni 2020

  För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti.

 3. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 16 februari 2021

  Redskap, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter krabba/krabbtaska.

 4. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 19 juni 2018

  Information, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter havskräfta.

 5. Publicerad: 7 augusti 2015

  Minimimått och fiskemetoder för fiske efter ostron.

 6. Publicerad: 5 oktober 2015 Uppdaterad: 3 augusti 2020

  Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.