Sökresultat

 • Yrkesfiske (94)
 • Mer än ett år sedan (94)
 • Blanketter (1)
 • Fiskar (9)
 • Fiskevård (7)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (24)
 • Främmande arter (1)
 • Fångstmottagare (2)
 • Föreskrift (5)
 • Handel (4)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (2)
 • Kvoter (8)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljöövervakning (4)
 • Publikation (25)
 • Rapport (10)
 • Regeringsuppdrag (13)
 • Regler (16)
 • Remiss (8)
 • Riksintresse (2)
 • Ryggradslösa djur (6)
 • Skagerrak (4)
 • Skyddade områden (10)
 • Statistik (6)
 • Särskilda tillstånd (7)
 • Tillstånd (1)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (3)

 • Yrkesfiske (38)
 • Sport- och fritidsfiske (5)
 • Arter (1)
 • Föreskrifter (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Data och statistik (2)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (14)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Remisser (9)
 • Publikationer (28)

 • Faktasida (53)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (26)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Remiss (9)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskelicens för yrkesfiskare

Fiskelicens för yrkesfiskare

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Dokument: Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

Faktasida: Särskilda tillstånd

Särskilda tillstånd

Start Yrkesfiske Särskilda tillstånd Taggar: Särskilda tillstånd Yrkesfiske Särskilda tillstånd De fisken som kräver särskilt tillstånd är fiske efter nordhavsräka fiske efter havskräfta med bur fiske efter torsk i Östersjön fiske efter pelagiska

Faktasida: Infiskat de tre senaste veckorna

Infiskat de tre senaste veckorna

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka

Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka

Svenska fiskefartyg, oavsett längd, behöver en fiskelicens för att fiska efter nordhavsräka.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter havskräfta med bur

Särskilt tillstånd för fiske efter havskräfta med bur

Om du vill fiska efter havskräfta med fler än sex burar krävs ett särskilt redskapstillstånd och en fiskelicens. Ett tillstånd för fiske efter havskräfta med bur gäller för ett kalenderår.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter ål

Särskilt tillstånd för fiske efter ål

I Sverige ges inga nya tillstånd att fiska ål. Om du tidigare haft tillstånd för ålfiske kan du beviljas ett nytt.

Faktasida: Personlig fiskelicens

Personlig fiskelicens

För att bedriva yrkesmässigt fiske i de fem stora sjöarna krävs en personlig fiskelicens. Har du enskild fiskerätt behöver du ingen licens.