Sökresultat

 • Yrkesfiske (8)
 • Lagstiftning (8)
 • Senaste året (8)
 • Fångstmottagare (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Regler (1)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (8)

 • Senaste månaden (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Lagstiftning som rör yrkesfisket

Lagstiftning som rör yrkesfisket

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. HaV:s roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

Faktasida: Förhandsanmälan

Förhandsanmälan

Den högste ansvarige personen på ett fartyg kallas befälhavare. Förutom de plikter som befälhavaren på ett fartyg har enligt bland annat sjölagen, så har befälhavaren på ett fiskefartyg plikter enligt fiskerilagstiftningen. En av dessa plikter är att under vissa förhållanden förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn.

Faktasida: Fiskerikontroll

Fiskerikontroll

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s fiskerikontroll i Sverige.

Faktasida: Kameror ger förbättrad arbetsmiljö inom fältkontrollen

Kameror ger förbättrad arbetsmiljö inom fältkontrollen

HaV har efter en testperiod med kroppsburna kameror samt efterföljande utvärdering gjort bedömningen att dessa ska kunna användas som ett verktyg i myndighetens arbetsmiljöarbete.

Faktasida: Vill du veta mer om fiskerikontroll?

Vill du veta mer om fiskerikontroll?

Här kan du hitta information om vad som gäller vid fiskerikontroll till havs, i hamn och under transport.

Faktasida: Överträdelsehantering

Överträdelsehantering

Denna informationstext omfattar huvudsakligen Havs- och vattenmyndighetens hantering av överträdelser av bestämmelser om fiske i havet med fiskefartyg och förfarande med fiskeriprodukterna efter landning.

Faktasida: Östra torskbeståndet i Östersjön

Östra torskbeståndet i Östersjön

Situationen för det östra torskbeståndet i Östersjön har länge varit bekymmersam. Havs- och vattenmyndigheten följer därför noga utvecklingen, av beståndet och det internationella havsforskningsrådets, ICES, arbete. I maj 2019 presenterade ICES den vetenskapliga rådgivningen inför 2020.

Vanlig fråga: Frågor och svar om fiskerikontroll

Frågor och svar om fiskerikontroll

Enligt EU ska fartyg över 12 meter rapportera sina förehavanden elektroniskt. Här svarar vi på frågor om dagens fiskerikontroll, hur den fungerar och varför den görs.