Sökresultat

 • Yrkesfiske (192)
 • Bidrag (2)
 • Blanketter (6)
 • Fiskar (13)
 • Fiskevård (9)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (45)
 • Främmande arter (3)
 • Fångstmottagare (10)
 • Föreskrift (11)
 • Handbok (1)
 • Handel (8)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (5)
 • Kvoter (20)
 • Lagstiftning (3)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (6)
 • Publikation (28)
 • Rapport (13)
 • Regeringsuppdrag (16)
 • Regler (38)
 • Remiss (14)
 • Riksintresse (4)
 • Ryggradslösa djur (10)
 • Skagerrak (8)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (15)
 • Statistik (18)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (10)

 • Yrkesfiske (85)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (4)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Föreskrifter (10)
 • Lagstiftning (9)
 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (10)
 • Kartor och Gis (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (22)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remisser (15)
 • Publikationer (32)

 • Faktasida (134)
 • Nyhet (5)
 • Publikation (30)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remiss (15)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste veckan (9)
 • Senaste månaden (18)
 • Senaste året (105)
 • Mer än ett år sedan (87)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Fiskelicens för yrkesfiskare

Fiskelicens för yrkesfiskare

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens.

Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

Faktasida: Fångststatistik yrkesfisket

Fångststatistik yrkesfisket

Här kan du själv enkelt ta fram fångststatistik från det svenska yrkesfisket i havet för åren 1999 och framåt.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Kvoter i Östersjön

Kvoter i Östersjön

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2020.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti.

Dokument: Blanketter för verksamma inom yrkesfisket

Blanketter för verksamma inom yrkesfisket

Här finns de olika blanketter du behöver om du är yrkesfiskare, om du köper, säljer eller transporterar fisk, eller om du söker bidrag för viss utrustning du behöver skaffa.