Sökresultat

 • Yrkesfiske (189)
 • Bidrag (2)
 • Blanketter (6)
 • Fiskar (12)
 • Fiskevård (9)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (41)
 • Främmande arter (3)
 • Fångstmottagare (11)
 • Föreskrift (12)
 • Handbok (1)
 • Handel (9)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (5)
 • Kvoter (20)
 • Lagstiftning (3)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (5)
 • Organisation (1)
 • Publikation (27)
 • Rapport (11)
 • Regeringsuppdrag (16)
 • Regler (37)
 • Remiss (12)
 • Riksintresse (4)
 • Ryggradslösa djur (9)
 • Skagerrak (8)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (15)
 • Statistik (17)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (9)

 • Yrkesfiske (86)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (4)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Föreskrifter (11)
 • Lagstiftning (9)
 • Data och statistik (9)
 • Kartor och Gis (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (20)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remisser (13)
 • Publikationer (30)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (132)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Nyhet (8)
 • Publikation (28)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remiss (13)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (7)
 • Senaste månaden (30)
 • Senaste året (132)
 • Mer än ett år sedan (57)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av svenskt fiske i anvisade kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Fiskelicens för yrkesfiskare

Fiskelicens för yrkesfiskare

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten – men det finns ett undantag. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september.

Faktasida: Uppföljning laxkvot

Uppföljning laxkvot

Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

Dokument: Blanketter för verksamma inom yrkesfisket

Blanketter för verksamma inom yrkesfisket

Här finns de olika blanketter du behöver om du är yrkesfiskare, om du köper, säljer eller transporterar fisk, eller om du söker bidrag för viss utrustning du behöver skaffa.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.