Sökresultat

  • Badvatten (2)
  • Rapport (2)
  • Publikation (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Publikation (2)

  • Publikationer (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Svensk badvattenkvalitet 2016

Svensk badvattenkvalitet 2016

Inför badsäsongen 2016 - Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten

Publikation: Sveriges badvattenkvalitet 2015

Sveriges badvattenkvalitet 2015

I rapporten ger Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten en lägesbeskrivning av Sveriges EU-bad inför badsäsongen 2015.