Sökresultat

 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Anslag (1)
 • Bidrag (2)
 • Havsplanering (1)
 • Övergödning (1)
 • Visa fler

 • Anslag och bidrag (1)
 • Havsplanering (1)

 • Faktasida (1)
 • Utlysning (1)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: KOMPIS - kommunal planering i statlig samverkan

KOMPIS - kommunal planering i statlig samverkan

Svenska kustkommuner har från 2016 till och med 2018 kunnat få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna sökte bidraget från länsstyrelserna. Projektformen avslutades 2018. Då hade 26 miljoner gått till olika KOMPIS-projekt ute i landet.

Faktasida: Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Under 2018 påbörjas en satsning för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.