Sökresultat

 • Havs- och vattenmiljöanslaget (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Anslag (2)
 • Bidrag (2)
 • Publikation (1)
 • Övergödning (1)
 • Visa fler

 • Anslag och bidrag (2)
 • Publikationer (1)

 • Utlysning (2)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Återrapportering: Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Redovisningar av användningen av Anslaget 1:11 (tidigare 1:12) Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Faktasida: Utlysning om projekt till vattenkraftens miljöprogram

Utlysning om projekt till vattenkraftens miljöprogram

Nu söker Energiforsk nya projekt som bidrar till miljöförbättrande åtgärder inom vattenkraften.

Faktasida: Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Under 2018 påbörjas en satsning för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.