Sökresultat

 • Främmande arter (22)
 • Ryggradslösa djur (22)
 • Arter (22)
 • Fiskar (1)
 • Marina däggdjur (1)

 • Art (21)
 • Faktasida (1)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (22)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Signalkräfta

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

Faktasida om arter: Blåskrabba

Blåskrabba

Blåskrabbor kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

Faktasida om arter: Stenkrabba

Stenkrabba

Stenkrabba är en allätare och har sitt ursprung från kallare och halvtempererade vattenområden längs Nordamerikas ostkust. Endast en observation är hittills känd från den europeiska kontinenten, i svenska delen av Kattegatt 2019.

Faktasida om arter: Amerikansk hummer

Amerikansk hummer

Ett antal amerikanska humrar har hittats i havet på svenska västkusten, och det behövs åtgärder för att hindra ytterligare spridning. Amerikansk hummer kan bli ett allvarligt hot för vår inhemska, europeiska hummer.

Faktasida om arter: Klängmedusa

Klängmedusa

Klängmedusan (även kallad klängmanet) har sitt ursprung i de norra och västra delarna av Stilla havet men har spridit sig till Atlanten och hittas numera i de flesta av Europas havsområden.

Faktasida: Rappen – rapportering av vattenorganismer

Rappen – rapportering av vattenorganismer

Hjälp oss att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!

Faktasida om arter: Amerikansk kammanet

Amerikansk kammanet

Amerikansk kammanet upptäcktes i Sverige 2006. Den äter stora mängder djurplankton och fisklarver, och kan bli ett problem för fisket.

Faktasida om arter: Marmorkräfta

Marmorkräfta

Marmorkräftan är ett tropiskt akvariedjur som är förbjuden att föra in och ha i Sverige. Trots det får myndigheterna sporadiska rapporter om att den finns i landet och att den hittades i Märtstaån 2012. Inga kräftor har hittats därefter.

Faktasida om arter: Nordamerikanska havsborstmaskar

Nordamerikanska havsborstmaskar

Tre arter av havsborstmasken Marenzellaria har relativt snabbt etablerat sig som främmande arter i Kattegatt och Östersjön. Nu finns de i stora antal i en del mjukbottnar, vilket kan ha både negativa och positiva effekter.

Faktasida om arter: Penselkrabba

Penselkrabba

Den småprickiga penselkrabban har påträffats på västkusten första gången i maj 2016. Med tanke på dess snabba spridning i Nordsjön är det troligt att den kommer att bli en ny invasiv främmande art i svenska hav.