1. Publicerad: 12 december 2019 Uppdaterad: 16 juni 2020

  För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti.

 2. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 4 februari 2020

 3. Publicerad: 29 juli 2019 Uppdaterad: 22 december 2020

 4. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 22 juli 2019

 5. Publicerad: 6 augusti 2018 Uppdaterad: 29 juli 2019

 6. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 30 september 2019

 7. Publicerad: 13 september 2017 Uppdaterad: 17 september 2019

  I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

 8. Publicerad: 2 december 2015

  Tre arter av havsborstmasken Marenzellaria har relativt snabbt etablerat sig som främmande arter i Kattegatt och Östersjön. Nu finns de i stora antal i en del mjukbottnar, vilket kan ha både negativa och positiva effekter.

 9. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 5 oktober 2017

 10. Publicerad: 20 maj 2016