1. Publicerad: 12 december 2019 Uppdaterad: 16 juni 2020

  För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti.

 2. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Den nordamerikanska signalkräftan ( Pacifastacus leniusculus ) har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

 3. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 22 juli 2019

  Blåskrabbor ( Hemigrapsus sanguineus ) kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

 4. Publicerad: 29 juli 2019 Uppdaterad: 22 december 2020

  Stenkrabba ( Cancer irroratus ) är en allätare och har sitt ursprung från kallare och halvtempererade vattenområden längs Nordamerikas ostkust. Endast en observation är hittills känd från den europeiska kontinenten, i svenska delen av Kattegatt 2019.

 5. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 30 september 2019

  Ett antal amerikanska humrar ( Homarus americanus ) har hittats i havet på svenska västkusten, och det behövs åtgärder för att hindra ytterligare spridning. Amerikansk hummer kan bli ett allvarligt hot för vår inhemska, europeiska hummer.

 6. Publicerad: 6 augusti 2018 Uppdaterad: 29 juli 2019

  Klängmedusan ( Gonionemus vertens ), även kallad klängmanet, har sitt ursprung i de norra och västra delarna av Stilla havet men har spridit sig till Atlanten och hittas numera i de flesta av Europas havsområden.

 7. Publicerad: 2 december 2015

  Amerikansk kammanet ( Mnemiopsis leidyi ) upptäcktes i Sverige 2006. Den äter stora mängder djurplankton och fisklarver, och kan bli ett problem för fisket.

 8. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Japanska jätteostron ( Magallana gigas ) har importerats till odlingar över hela världen. Men när de dök upp på svenska västkusten sommaren 2007 var det inte i odlingar utan som vilda jätteostron.

 9. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 13 september 2017

  Den kinesiska dammusslan ( Sinanodonta woodiana ) förekommer naturligt i området från Amurfloden, över stora delar av Kina till Kambodja. Där är karpfiskar värdar för musslans larver. När karpar har exporterats har musslan följt med.

 10. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 8 maj 2019

  Kinesisk ullhandskrabba ( Eriocheir sinensis ) har stor förmåga att anpassa sig till olika miljöer och betraktas därför som en av världens mest invasiva arter. Den lever i sötvatten men tar sig till i havet när den ska föröka sig.