Sökresultat

  • Främmande arter (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Arter (1)
  • Senaste året (1)

  • Faktasida (1)

  • Senaste månaden (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fokuslista på invasiva främmande arter för miljöövervakare

Fokuslista på invasiva främmande arter för miljöövervakare

Syftet med fokuslistan är att uppmuntra miljöövervakare att rapportera främmande arter direkt till Artportalen, både för inspiration och bättre artkunskap. Fokuslistan ska leda till: