Sökresultat

 • Dumpning (5)
 • Dokument (5)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Muddring (2)
 • Tillstånd (3)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Visa fler

 • Vägledningar (1)

 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Presentationer från handläggarträffar om vattenverksamhet

Presentationer från handläggarträffar om vattenverksamhet

Här kan du ta del av presentationer från HaV:s handläggarträffar kring vattenverksamhet.

Dokument: Göteborgs hamn, dumpning

Göteborgs hamn, dumpning

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning

Dokument: Nej till dumpning av muddermassor i centrala Hake fjord

Nej till dumpning av muddermassor i centrala Hake fjord

Mark- och miljööverdomstolen slår fast att Länsstyrelsens beslut om att inte lämna dispens för dumpning i Hake fjord gäller.

Dokument: Norrtäljehamn muddring och dumpning

Norrtäljehamn muddring och dumpning

Vissa massor fick inte dumpas

Dokument: Luleå hamn, Malmporten

Luleå hamn, Malmporten

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning.