Sökresultat

 • Dumpning (4)
 • Mer än ett år sedan (4)
 • Muddring (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Tillstånd (2)
 • Visa fler
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)

 • Publikationer (1)

 • Dokument (2)
 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Handläggning av en dumpningsdispens – Vad ska man tänka på?

Handläggning av en dumpningsdispens – Vad ska man tänka på?

Vägledningen har tagits fram för att underlätta handläggningen av dumpningsdispenser. Vägledningen riktar sig i första hand till länsstyrelserna, som är de som huvudsakligen handlägger dumpningsdispenser. Men vi har även tänkt att vägledningen kan hjälpa de som ska ansöka om dispens för dumpning.

Faktasida: Rättsfall om dumpning

Rättsfall om dumpning

I Sverige är det förbjudet att dumpa avfall i vatten. För att få genomföra en dumpning krävs det en dispens från förbudet.

Dokument: Nej till dumpning av muddermassor i centrala Hake fjord

Nej till dumpning av muddermassor i centrala Hake fjord

Mark- och miljööverdomstolen slår fast att Länsstyrelsens beslut om att inte lämna dispens för dumpning i Hake fjord gäller.

Dokument: Norrtäljehamn muddring och dumpning

Norrtäljehamn muddring och dumpning

Vissa massor fick inte dumpas