Sökresultat

 • Dumpning (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Muddring (1)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Visa fler
 • Vattenverksamhet (1)

 • Vägledningar (1)

 • Dokument (2)
 • Faktasida (1)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Dokument: Göteborgs hamn, dumpning

Göteborgs hamn, dumpning

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning

Dokument: Luleå hamn, Malmporten

Luleå hamn, Malmporten

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning.