Sökresultat

  • Dumpning (1)
  • Konventioner (1)
  • Faktasida (1)
  • Internationellt arbete (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Londonkonventionen - Reglering av dumpning och förbränning till havs

Londonkonventionen - Reglering av dumpning och förbränning till havs

Att dumpa avfall till havs orsakar stora problem för havsmiljön. För att komma tillrätta med avfallsproblemet till havs förhandlades den globala dumpningskonventionen fram. Londonkonventionen har som utgångspunkt att all form av dumpning ska vara förbjuden, med vissa undantag.