1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 24 februari 2020

  För att skydda viktiga råvattenresurser kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.

 2. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har enligt miljötillsynsförordningen, tillsynsvägledningsansvar för vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska enligt samma förordning ge tillsynsvägledning i länet, undantaget vägledningsansvar gentemot Skogsstyrelsen och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

 3. Publicerad: 15 april 2015 Uppdaterad: 30 december 2019

  Här redovisar vi några rättsfall och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden.

 4. Publicerad: 2 maj 2016

  Den här vägledningen kan användas av såväl tillsynsmyndigheter som verksamhetsutövare när det gäller ansökan om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

 5. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 6 maj 2021

  Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om dricksvatten.