Sökresultat

  • Åtgärdsprogram (2)
  • Östersjön (2)
  • Faktasida (2)
  • Senaste året (2)
  • Havsförvaltning (2)

  • Miljömål och direktiv (1)
  • Konventioner (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.