Sökresultat

 • Anslag (2)
 • Återrapportering (2)
 • Badvatten (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (2)
 • Visa fler

 • Publikationer (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Återrapportering: Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2017

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2017

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017

Återrapportering: Användning av anslag 1:11 under 2017

Användning av anslag 1:11 under 2017

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.