Sökresultat

 • Regler (39)
 • Yrkesfiske (39)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (2)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (13)
 • Visa fler
 • Främmande arter (1)
 • Fångstmottagare (4)
 • Föreskrift (3)
 • Handel (6)
 • Kattegatt (2)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Remiss (3)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (4)
 • Skyddade områden (3)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (2)

 • Yrkesfiske (23)
 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Remisser (3)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (29)
 • Nyhet (4)
 • Publikation (3)
 • Remiss (3)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (21)
 • Mer än ett år sedan (18)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Publikation: Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.

Faktasida: Bratten

Bratten

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14)

Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14)

Start Föreskrifter Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14) Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2011-07-07 Bemyndigande : Vid utfärdandet 15, 16 §§ fiskeförordningen

Faktasida: Regler för blåfenad tonfisk

Regler för blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken är fredad och inget svenskt riktat fiske får bedrivas efter den. Här kan du läsa om regler för fiske efter arten i Medelhavet och östra Atlanten vilket inkluderar Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Inom vissa fisken är det dock tillåtet att landa mindre oavsiktliga bifångster. Här har vi samlat information om vilka regler som gäller.

Faktasida: Regler för fiske och försäljning av krabba och krabbklor

Regler för fiske och försäljning av krabba och krabbklor

Här hittar du regler för hur krabba och klor ska hanteras och redovisas.