Sökresultat

 • Yrkesfiske (111)
 • Senaste året (111)
 • Bidrag (2)
 • Blanketter (5)
 • Fiskar (5)
 • Fiskevård (2)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (20)
 • Främmande arter (2)
 • Fångstmottagare (9)
 • Föreskrift (7)
 • Handbok (1)
 • Handel (5)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (3)
 • Kvoter (14)
 • Lagstiftning (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (5)
 • Rapport (4)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (21)
 • Remiss (8)
 • Riksintresse (3)
 • Ryggradslösa djur (5)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (5)
 • Statistik (13)
 • Särskilda tillstånd (10)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenbruk (1)
 • Östersjön (7)

 • Yrkesfiske (56)
 • Sport- och fritidsfiske (3)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (4)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Föreskrifter (6)
 • Lagstiftning (9)
 • Data och statistik (8)
 • Kartor och Gis (3)
 • Vårt uppdrag (11)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (9)
 • Publikationer (6)

 • Faktasida (90)
 • Nyhet (4)
 • Publikation (6)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (9)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (20)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Fiskelicens för yrkesfiskare

Fiskelicens för yrkesfiskare

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens.

Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Fångststatistik yrkesfisket

Fångststatistik yrkesfisket

Här kan du själv enkelt ta fram fångststatistik från det svenska yrkesfisket i havet för åren 1999 och framåt.

Faktasida: Uppföljning laxkvot

Uppföljning laxkvot

Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

Faktasida: Kvoter i Östersjön

Kvoter i Östersjön

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2020.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.