Sökresultat

 • Yrkesfiske (191)
 • Bidrag (2)
 • Blanketter (6)
 • Fiskar (13)
 • Fiskevård (9)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (45)
 • Främmande arter (3)
 • Fångstmottagare (10)
 • Föreskrift (12)
 • Handbok (1)
 • Handel (8)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (5)
 • Kvoter (22)
 • Lagstiftning (3)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (6)
 • Publikation (28)
 • Rapport (13)
 • Regeringsuppdrag (16)
 • Regler (37)
 • Remiss (14)
 • Riksintresse (4)
 • Ryggradslösa djur (10)
 • Skagerrak (8)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (15)
 • Statistik (18)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (9)

 • Yrkesfiske (84)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (1)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (4)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Föreskrifter (11)
 • Lagstiftning (9)
 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (10)
 • Kartor och Gis (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (22)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remisser (15)
 • Publikationer (32)

 • Faktasida (135)
 • Nyhet (4)
 • Publikation (30)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remiss (15)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (13)
 • Senaste året (109)
 • Mer än ett år sedan (82)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Fiskelicens för yrkesfiskare

Fiskelicens för yrkesfiskare

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens.

Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Fångststatistik yrkesfisket

Fångststatistik yrkesfisket

Här kan du själv enkelt ta fram fångststatistik från det svenska yrkesfisket i havet för åren 1999 och framåt.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Uppföljning laxkvot

Uppföljning laxkvot

Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

Faktasida: Kvoter i Östersjön

Kvoter i Östersjön

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2020.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.