Sökresultat

 • Yrkesfiske (194)
 • Bidrag (3)
 • Blanketter (6)
 • Fiskar (13)
 • Fiskevård (9)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (45)
 • Främmande arter (3)
 • Fångstmottagare (10)
 • Föreskrift (12)
 • Handbok (1)
 • Handel (9)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (5)
 • Kvoter (20)
 • Lagstiftning (3)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (6)
 • Publikation (28)
 • Rapport (13)
 • Regeringsuppdrag (16)
 • Regler (39)
 • Remiss (15)
 • Riksintresse (4)
 • Ryggradslösa djur (10)
 • Skagerrak (8)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (16)
 • Statistik (18)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (9)

 • Yrkesfiske (86)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (4)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Föreskrifter (10)
 • Lagstiftning (9)
 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (10)
 • Kartor och Gis (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (23)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remisser (16)
 • Publikationer (32)

 • Faktasida (134)
 • Nyhet (6)
 • Publikation (30)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Remiss (16)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (18)
 • Senaste året (96)
 • Mer än ett år sedan (98)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Fiskelicens för yrkesfiskare

Fiskelicens för yrkesfiskare

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens.

Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

Faktasida: Fångststatistik yrkesfisket

Fångststatistik yrkesfisket

Här kan du själv enkelt ta fram fångststatistik från det svenska yrkesfisket i havet för åren 1999 och framåt.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Kvoter i Östersjön

Kvoter i Östersjön

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2020.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

Faktasida: Uppföljning laxkvot

Uppföljning laxkvot

Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.