Sökresultat

  • Sötvatten (1)
  • Vattenförvaltning (1)
  • Miljömål och direktiv (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ekosystemtjänster i vattenförvaltningen

Ekosystemtjänster i vattenförvaltningen

Mycket av vårt arbete med ekosystemtjänster i sötvatten kopplar till EU:s ramdirektiv för vatten. Havs- och vattenmyndigheten har ett samordnande ansvar för det svenska arbetet med direktivet, medan det är de fem vattenmyndigheterna som förvaltar kvaliteten på vattenmiljön inom det egna vattendistriktet.